Servis zdravotnické techniky

Obchodní činnost

Leasing

Poradenská činnost

Měření RTG dle atom. zák.

IMEDA spol. s r. o.

Hálkova 473/22

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 532 489

email: imeda@seznam.cz

Úvodní strana

Služby

Oprávnění k servisu

O společnosti

Informace o GDPR

Kurzy pro registranty

 

 

 

 

 

Služby

Jsme první východočeská soukromá firma v oboru

prodej, servis a montáže zdravotnické techniky

a provádíme tyto služby:

 

Dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis těchto zdravotnických přístrojů a zařízení:

 • rentgenových zařízení a jejich příslušenství

 • vyvolávacích automatů

 • elektronických a elektromechanických přístrojů (EEG, EKG, inkubátorů, defibrilátorů, vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů, atd.)

 • lékařských kardiomonitorů

 • narkotizačních, křísících a dýchacích přístrojů

 • operačních stolů a operačních svítidel

 • nemocničních lůžek a stolků

Měření RTG podle atomového zákona.

 • přejímací zkoušky

 • zkoušky dlouhodobé stability

 • měření neužitečného záření

Vypracování žádostí o povolení provozu pracovišť se zdroji ionizujícího záření, včetně:

 • programu zajištění radiační ochrany

 • postupů optimalizace radiační ochrany

 • programu monitorování

 • analýzy a hodnocení radiační mimořádné události a Vnitřího havarijního plánu

 • vymezení sledovaného pásma.

Bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků podle zákona č. 89/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Odborné posudky o provozní způsobilosti zdravotnické techniky.

 

Poradenskou, konzultační, zprostředkovatelskou a obchodní činnost v oboru zdravotnických prostředků včetně leasingu.

 

Zprostředkováváme:

 • výchozí a periodické elektrorevize zdravotnických přístrojů a rentgenových pracovišť

 • měření svodových odporů antistatických podlah.

Naše firma zabezpečuje:

 • servisní dispečink 24 hodin denně

 • rychlost svých služeb přímými informačními cestami

 • nepřetržité servisní služby i v době pracovního klidu

 • kvalitu servisu odborně vyškolenými pracovníky.