Servis zdravotnické techniky

Obchodní činnost

Leasing

Poradenská činnost

Měření RTG dle atom. zák.

IMEDA spol. s r. o.

Hálkova 473/22

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 532 489

email: imeda@seznam.cz

Úvodní strana

Služby

Oprávnění k servisu

O společnosti

Informace o GDPR

Kurzy pro registranty

 

 

 

O společnosti

IMEDA spol. s r.o. je první východočeskou soukromou společností, která  začala působit v oboru prodej, servis a montáž zdravotnické techniky. Vznikla jako servisní organizace koncem roku 1990.

V první polovině roku 1991 prováděla IMEDA spol. s r.o. servis rentgenových zařízení a jejich příslušenství,  servis vyvolávacích automatů a servis elektrických, elektronických a elektroléčebných zdravotnických přístrojů. Ve druhé polovině roku 1991 rozšířila svou činnost o servis narkotizačních a dýchacích přístrojů a o servis operačních svítidel a operačních stolů.

Od roku 1992 začala IMEDA spol. s r.o. se shora uvedenými přístroji také obchodovat, uvádět dodanou techniku do provozu, provádět montáž dodané zdravotnické techniky, včetně zajištění výchozích elektrorevizí, a provádění pravidelných funkčních a bezpečnostních  kontrol veškeré servisované techniky. To znamenalo pro zákazníky kompletní péči  o jejich vybrané zdravotnické přístroje. V tomto roce IMEDA spol. s r.o. opět rozšířila svou činnost, a to o prodej a servis rtuťových, hodinkových a digitálních tonometrů, a zavedla poradenskou a zprostředkovatelskou činnost (např. vypracování odborného posudku o provozní způsobilosti zdravotnického zařízení, porovnání jeho technických parametrů s podobným vyráběným zařízením apod.).

V roce 1997 začala IMEDA spol. s r.o. dodávat do zdravotnických zařízení registrační papíry do všech zdravotnických  přístrojů používaných na území České republiky. V roce 1998 byl v prostorách společnosti zřízen konsignační sklad největšího výrobce registračních papírů v České republice.

V roce 1998 začala IMEDA spol. s r.o. poskytovat svým zákazníkům leasing na nákup zdravotnické techniky.

Od roku 1999 provádí IMEDA spol. s r.o. přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a provozní zkoušky stálosti diagnostických rtg zařízení používaných ve zdravotnictví na základě tzv. atomového zákona. Od roku 2003 rozšířila tuto činnost také na rentgenová zařízení používaná ve veterinární medicíně. Samozřejmá je poradenská činnost pro budoucí i stávajících provozovatele rentgenových zařízení při zpracování žádostí na Stání úřad pro jadernou bezpečnost o povolení  k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Od roku 2001 provádí IMEDA spol. s r.o. periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků podle zákona č. 89/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2006 IMEDA spol. s r.o. rozšířila svou činnost o distribuci, montáž a servis nemocničních lůžek, nočních a jídelních stolků a antidekubitních matrací.

IMEDA spol. s r.o. začala působit nejprve ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a postupně rozšířila svoji činnost do většiny nemocnic okresních ústavů národního zdraví ve Východočeském kraji. Tak jak byla některá zdravotnická zařízení privatizována a vznikaly soukromé praxe obvodních lékařů, lékařů specialistů a zubních lékařů, tak také společnost IMEDA spol. s r.o. začala působit i v těchto nestátních zdravotnických zařízeních. Nyní trvale působí na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého a pokud to dovolí provozní kapacita, provádí jednotlivé zakázky i v jiných krajích České republiky a také v zahraničí.

Od roku 1996 sídlí společnost ve vlastním objektu v Hálkově ulici v Hradci Králové.

IMEDA spol. s r.o. vždy kladla důraz na kvalitu své práce a dávala a dává jí přednost před kvantitou, pečlivě vybírá své pracovníky a klade na jejich výcvik velké nároky. Její prioritou je spokojenost zákazníků. Proto se vedení společnosti po projednání se všemi zaměstnanci rozhodlo zavést systém jakosti.